Özgeçmiş

Doç. Dr. Sedat Belli 
 

Genel Cerrah
 
Doğum Yeri: İskenderun          
Doğum Tarihi: 21.02.1970
 
Öğrenim: 
İlköğrenim:  1977-1981 Fahrettin Altay İlkokulu, Hatay
Ortaöğrenim: 1981-1984 Yakacık Lisesi, Hatay
Lise: 1984-1987 İskenderun Demir-Çelik Lisesi, Hatay
Yükseköğrenim: 1987-1993 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
Uzmanlık eğitimi: 2000-2005 Genel Cerrahi Başkent Üniversitesi, Ankara
 
Çalışma Deneyimi:
1994 – 1995 Pratisyen hekim, SSK Dispanseri Reyhanlı, Hatay 
1994 Pratisyen hekim, SSK Etlik Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi (Geçici görev), Ankara
1996 – 1997 Pratisyen hekim, SSK Dispanseri Payas, Hatay
1997 – 1998 Pratisyen hekim, İskenderun SSK Hastanesi, Hatay
2000 – 2005 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi
2005 Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Cerrahi uzmanı
2006-2015 Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Genel Cerrahi Uzmanı
2015 Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Doçent 
2016 Özel Adana Metro Hastanesi’nde Doçent 
 
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: 
Çukurova Cerrahi Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2014
Türk Tabipler Birliği, Üye, 1994
Türk Cerrahi Derneği, Üye, 2009
Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Üye, 2009
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, Üye, 1994
 
Yayınlar:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış 26 adet, Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış 10 adet makalesi vardır.
 
Yabancı Diller: İngilizce, Arapça
 
Medeni durum: Evli, iki çocuk babası