İlgi Alanları

Obezite ve Diyabet Cerrahisi

Endokrin ve Meme Cerrahisi

Kanser Cerrahisi

İleri Laparoskopik Cerrahi

GENEL CERRAHİ

 • Sindirim sistemi hastalıkları ( Mide, yemek borusu, 12 parmak barsağı, ince ve kalın barsak ve rektum hastalıkları)
 • Dalak Cerrahi hastalıkları (ITP, Lenfoma, Kist, Tümör v.b)
 • Karaciğer Hastalıkları (Karaciğer kist hidatiği ( köpek kisti), karaciğer tümörleri)
 • Safra kesesi ve yolları hastalıkları (Safra kesesi taşı, polip, iltihabı, kanseri)
 • Pankreas Hastalıkları ( Akut ve kronik pankreatit, pankreas kist ve tümörleri)
 • Anal bölge hastalıkları (Hemoroid (Basur), Anal fissür, fistül, bening ve maling tümörleri
 • Fıtık ( kasık fıtığı, göbek fıtığı, kesi fıtıklarının Laparoskopik [kapalı yöntem ile)] tedavisi

MEME CERRAHİSİ

 • Memenin benign [iyi huylu]  hastalıkları
 • Memenin malign [kötü huylu] hastalıkları

BARİATRİK ve METABOLİK CERRAHİ

 • Obezite [Şişmanlık ] Hastalığı 
 • Tip 2 Diyabet [şeker ] Hastalığı cerrahi tedavisi

ENDOKRİN CERRAHİSİ

 • Tiroid [Guatr]
 • Paratiroid [Guatr üstü bezi]
 • Adrenal gland [böbrek üstü bezi]
 • Nöroendokrin Tümörler

İLERİ LAPAROSKOPİK CERRAHİ

 • Kapalı yöntem (Laparoskopi ve Endoskopi)

DAMAR CERRAHİSİ

 • Hemodiyaliz amaçlı oluşturulan fistüller