Endokrin Cerrahisi

 
Endokrin Cerrahi tanımı vücudun iç salgı yapan bezlerinin operasyon gerektiren bazı hastalıklarında uygulanan cerrahi tedavileri belirtir. İç salgı bezi demek salgıladığı hormonları direkt olarak kan dolaşımına veren bezler anlamını taşır. Bu başlık altında sıklıkla incelenen iç salgı bezlerine ait hastalıklar:
 
Tiroid bezi hastalıkları (nodüler guatr, zehirli guatr, tiroid kanseri, vb.), 
Paratiroid bezi hastalıkları (tek bir bezde adenom, bütün bezlerde büyüme ya da hiperplazi, vb.) 
Adrenal (böbrek üstü) bezi hastalıklarıdır. 
 
Bu organlara ait hastalıkların cerrahi tedavisinde son on yılda önemli gelişmeler sağlanmıştır. 
 
Laparoskopik yaklaşımlar, 
Minimal invaziv girişimler  
Radyoaktif madde işaretlemesi ile yapılan cerrahi girişimler
 
Bu grup hastalarda operasyon başarısını artırmakta ve ameliyat sonrası dönemi daha konforlu hale getirmektedir.