Meme Kanseri

Meme kanseri görülme sıklığı her geçen gün artmaktadır. Bu gerçeklik sonucu artan farkındalık, tarama programları, ileri görüntüleme ve biyopsi yöntemleri ile meme kanserini erken aşamada yakalama şansı gittikçe artmaktadır. Erken evrede yakalanan hastalıklarda başarı şansı çok daha yüksektir. Bunların yanında, cerrahi uygulamalardaki yenilikler, yeni nesil kemoterapi ilaçları ve radyoterapideki gelişmeler sonucunda meme kanseri tedavi edilebilir bir hastalık olmuştur. Tanı ve tedavide artan başarılar sonucunda, meme hastaları, yan etkileri az, konforlu ve kozmetiği iyi olan tedaviler talep etmeye başlamışlardır.

Tüm bu veriler ışığında, tecrübeli, bilgili ve dünyadaki yeni uygulamaları  sizlere  sunmayı hedef edinen bir ekip ile yeni açılan hastanemizde hizmet vermeye başlıyoruz.

Temel Amaçlarımız;

§  Dijital Mamografi,  Ultrasonografi – Elastografi, MRG gibi ileri görüntüleme  ve  biyopsi yöntemleri ile  meme kanserini erken aşamada doğru ve hızlı tanı koymak,

§  Meme kanseri gelişimi açısından yüksek riskli hastaların tanı, takip ve risk azaltıcı tedavilerinin tartışılması.

§  Memedeki kitlelerinin ayırıcı tanısının yapılması.

§   Meme kitle ve lezyonlarının en uygun biyopsi yöntemleri (iğne biyopsileri, tel ile işaretleme, radyoaktif madde enjeksiyonu ile lokalizasyon) ile değerlendirilmesi. 

§  Meme kanserinin cerrahi ve onkolojik tedavisini en etkin şekilde düzenleyip, eşzamanlı estetik çözümler üretmektir.

§  Meme kanseri hastalarının takibi ve takip sırasında ortaya çıkabilecek olan kolda şişlik (lenfödem) gibi sorunlara yönelik destek tedavilerinin verilmesi.

 

Sağlıklı bir yaşam dileğiyle.