Obezite Riskleri ve Anlaşılması

Obez olan bireylerde hangi hastalıkların riski artmaktadır?

Şişmanlığın etkileri son derece fazla ve ölümcüldür. Şeker hastalığına yol açar. Yüksek yağ oranı damarlarda tıkanmaya neden olarak kalp rahatsızlıkları, felç ve yüksek tansiyonu tetikler. Rahim, meme ve kalın barsak kanser riskini artırır. Safra kesesi taşı gelişmesini hızlandırır. Ayrıca fazla kilonun bedende yarattığı etki nedeniyle yük taşıyan tüm eklemlerde yıpranma ve omur hasarı gelişir. Akciğerlere baskı yaparak solunumu zorlaştırır, geceleri horlamaya ve hatta solunum durmasına yol açabilir. Bütün bu hastalıklar ve fiziksel etkiler şişman kişinin ömür beklentisini dramatik şekilde azaltır.

Obeziteyi nasıl anlarız?

Obezite; vücut ağırlığının nüfus bazlı çalışmalarda saptanan ideal vücut ağırlığından %20 fazla olması olarak tanımlanır. Obezite hastalığı olan hastalar ise genellikle ideal vücut ağırlıklarının %100 üstündedirler.

Obeziteyi saptamak için geliştirilen bazı ölçümler ya da hesaplama teknikleri vardır.

Bunlar içinde en önemli olanları vücut kütle indeksi (VKİ) ve bel çevresi ölçümüdür. Obeziteyi tanımlamada en sık kullanılan yöntem ağırlığın boyun karesine (kg/m2) bölünmesi ile elde edilen vücut kitle indeksidir.

Bel çevresine göre değerlendirildiğinde;

Erkekte >102 cm

Kadında >88 cm abdominal obezite olarak değerlendirilmektedir

VKİ göre hesaplandığında hangi sınırlar obezite olarak nitelendirilir?

Obezite Derecesi

Vücut kütle indeksi

Zayıf

<18.5             

Normal kilolu

18.5-24,9      

Aşırı kilolu

25-29,9         

Obez

35-39,9

Morbid obez

40-49,9

Süper obez

> 50


Şişmanlık hastalığının dünyada ve ülkemizdeki sıklığı ne kadardır?

Obezite modern çağ salgınıdır. Dünyadaki sıklığı giderek artan bir halk sağlığı problemi haline gelmiştir. Dünya sağlık örgütü (WHO) obezite raporuna göre; obezite görülme sıklığının çok tehlikeli bir oranda arttığı ve bu artışın hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkeleri etkilediği bildirilmektedir. Obezite günümüzde beslenme yetersizliği ve infeksiyon hastalıkları gibi halk sağlığı sorunlarının yerini alan önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Yapılan çalışmalarda obezite görülme oranlarının kadınlarda %30-40, erkeklerde de %20-25 olduğunu göstermektedir. Türkiye’ de toplumun ortalama %25’nin obez olduğu bilinmektedir. Bu oran kadınlarda erkeklerin yaklaşık 2 katıdır.