Obezite ve Ameliyat

Bariatrik cerrahi nedir?

Bariatrik cerrahi şişmanlık hastalığının tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemlerdir.  Şişmanlık hastalığını tedavi etmek ve hastaların kilo vermesini sağlayan cerrahi yöntemlerinin hepsine bariatrik cerrahi denmektedir. Şişmanlık hastalığının tedavisi için çok sayıda ameliyat yöntemi bulunmaktadır.

Ameliyat yöntemleri şişman hastalarda neye göre seçilmektedir?

Ameliyat yöntemleri şişman hastalarda aşağıdaki ölçütler göz önüne alınarak seçilmektedir.

·                     Hastanın Vücut Kütle İndeksi (VKİ) değerinin 40’ın üzerinde olması veya

·                     35’in üzerinde olup hastanın yandaş hastalıklarının ( Şeker, Tansiyon, Kalp damar, Akciğer hastalıkları, Kas-Eklem hastalıkları) olması gerekir.

·                     Bu arada bu kişinin en az 6 ay boyunca diğer kilo verme yöntemlerini denemiş olması beklenir. 

 

Şişmanlık hastalığı kesin cerrahi tedavi gerektiren bir hastalık mıdır?

Morbid obezite dediğimiz, artık hastalık safhasına gelmiş olgularda cerrahi seçenek tek tedavi yöntemidir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar göstermektedir ki, şişmanlık hastalığının tedavisinde diğer yöntemler maalesef başarısız olmaktadır. Diyet, yaşam tarzı değişikliği, fiziksel aktivite ve medikal tedavi ile zayıflayan hastaların %97’si kaybettikleri kiloları tekrar geri almaktadırlar. Bu nedenle VKİ>35 ve yandaş hastalığı olan hastalar (Şeker, Yüksek tansiyon, Kas-Eklem hastalıkları, Kalp damar hastalıkları) ile yandaş hastalığı olmamasına rağmen VKİ>40 olan olgularda cerrahi tedavi önerilmektedir

Hangi hastalar ameliyat edilemezler?

·                     Şişmanlık hastalığı cerrahisi sırasında narkozu kaldıramayacak derecede yandaş hastalığı olan hastalar

·                     Psikiyatrik bozuklukları olan hastalar

·                     Madde bağımlılığı olan hastalar

·                     Bazı genetik şişmanlık sendromuna sahip hastalarda cerrahi yöntemler uygulanmamaktadır.

Şişmanlık cerrahisinde ne tür ameliyat teknikleri uygulanmaktadır?

Şişmanlık hastalığı cerrahisinde girişimler veya ameliyatlar temelde 2 grup altında sınıflandırılmaktadır.

1.            Kısıtlayıcı (hacim azaltıcı) işlemler

2.            Emilim azaltıcı işlemler.

Bazı işlemler ise bu iki tekniğin birleştirilmesinden oluşur.

Kısıtlayıcı (hacim küçültücü) işlemlerde ince bağırsakta bir işlem yapılmaz ancak sindirilebilecek besin miktarı mide düzeyinde azaltılır. Bunun içine midenin içine balon yerleştirmek, mide kelepçesi takmak sayılabilir. Ayrıca mide katlanarak veya büyük bir kısmı çıkartılarak mide hacmi küçültülebilir. Bu işlemler ince barsak düzeyinde yapılan emilim önleyici işlemlere göre daha az soruna yol açan yöntemlerdir. Mide balonu bir ameliyat yöntemi olmayıp endoskopik yöntemle mideye balon konulması sonucu oluşturulan kısıtlayıcı başka bir yöntemdir.

Besinlerin bedende kullanılabilir hale gelmesini sağlayan organ ince bağırsaktır. Emilim önleyici işlemlerde ise temelde bu organın bir kısmının işlevsiz hale gelmesini veya atlanmasını (bypass edilmesini) sağlayan girişimlerdir. Bu yöntemlerle gayet başarılı şekilde kilo kaybı olur. Ancak beraberinde ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Bunlar arasında sıvı ve tuz dengesizliği, vitamin eksikliği ve ishal sayılabilir.
Bazı durumlarda hem emilim azaltıcı hem de kısıtlayıcı işlemler birlikte kullanılabilir

Kilo verme için hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kişinin bu işe istekli olması, işlem sonrası ortaya çıkabilecek sorunlarla baş edebilmek için uygun şekilde bilgilendirilmesi, işlem sonrası uzun süreli izlem için hazır olması gereklidir.