Vücut Kitle Endeksi Hesaplama

Vücut Kütle İndexi (Vki), Vücut Kütlesinin (Kg), Uzunluğunun Metre Cinsinden Karesine Bölünmesiyle Hesaplanır.

Kilo(kg):

 
Boy(cm): 

 
 
Vücut Kitle Endeksiniz:

 
Sonuca Göre: 

 
 

 

VKİ hesaplaması yapılırken 19-24 yaş arasındaki yetişkinler gurubu baz alınmaktadır.